Home » Про проект

Про проект

“Європейський Східний Університет” – це проект, котрий в період з 1 вересня 2014 – 31 серпня 2016 реалізує гміна Люблін. Метою проекту промування м. Люблін в якості студенського міста. Співпраця міста з університетами, пошук корисних практик на користь створення освітньої та позалекційної пропозиції для студентів з країн Східного партнерства, а також підтримка внутрішньої політики навчальних закладів у сфері пошуку закордонних студентів та їх навчання на факультетах, що відповідають на потреби потенційних працедавців у Любліні та країнах Східного Партнерства.

Вищі навчальні заклади у Європейському Союзі повинні постійно збільшувати список своїх пропозицій та підвищувати якість пропонованих освітніх послуг таким чином, щоб забезпечити студентам найкраще майбутнє на ринку праці. Важливою групою серед студентів, які навчаються у вишах ЄС представники третіх країн, серед котрих багато студентів з країн східного Партнерства. Студенти з цих країн дуже часто вибирають польські вищі навчальні заклади, у тому числі дуже багато з них навчається або хоче навчатися саме у Любліні. Це значною мірою обумовлене географічним положенням м. Люблін біля східної ганиці ЄС.

Потрібно достосувати освітні пропозиції вищих навчальних закладів до потреб студентів з тих країн. Тому ціллю проекту є підвищення привабливості пропозиції навчання у Любліні для іноземних студентів (особливо з країн Східнього партнерства) шляхом впровадження інноваційних та якісних змін у люблінських вишах у партнерстві місцевої влади з навчальними закладами. Саме тому в проекті кожен Люблінський навчальний заклад, що бере в нім участь, створить новий напрям навчання або ж спеціалізацію на вже існуючому факультеті з тематикою, що відповідає потребам іноземних студентів з країн Східного партнерства і до тих адресована.

Існує також необхідність у розробці комплексних рішень по поліпшенню навчальних пропозицій у Любліні, зокрема, для студентів з-за кордону, тому в проекті, ці рішення будуть розроблені на основі досліджень потреб студентів з країн Східного партнерства, що навчаються в Любліні та в своїх країнах на основі досвіду зарубіжних партнерів.

Головні завдання проекту то:

  • Опитування іноземних студентів, які навчаються у Любліні, відносно якості отриманої освітньої пропозиції, потребах її змін, комплексності пропозиції і якості життя в місті – анкетне опитування доповнене поглибленим інтерв’ю;
  • Вивчення мотивації потенційних закордонних студентів – анкетне опитування, проведене за допомогою електронних засобів;
  • Кабінетне дослідження існуючих рішень і корисних практик, пов’язаних з пропозицією для іноземних студентів;
  • Ознайомлювальні візити з семінарами у Любліні, Вільнюсі та Ружомберок з метою підвищення знань у створенні навчальної пропозиції в партнерстві місцевої влади з університетами, зокрема, привабливої пропозиціями для студентів з-за кордону;
  • Розробка комплексних рішень для поліпшення пропозиції навчання в Любліні для студентів з країн Східного партнерства у вигляді об’єднаних публікацій, створених на основі аналізу рапортів наукових досліджень, ознайомлювальних візитів та рекомендацій зарубіжних експертів.

Проект реалізує ґміна Люблін в партнерстві з трьома Люблінськими університетами: Університетом Марії Кюрі-Склодовської, Люблінським католицьким університетом, Люблінською політехнікою і 2 закордонними університетами: Литовським університетом Міколаса Ромеріса і Словацьким католиким університетом в Ружомберок.

Проект дофінансований з коштів Европейського союзу в рамках програми Erasmus+.