Home » Kontakt

Kontakt

Koordynator projektu:
Urząd Miasta Lublin
Wydział Projektów Nieinwestycyjnych
Ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin
Tel. +48 81 466 28 59
E-mail: projekty@lublin.eu
Osoba kontaktowa: Marta Jędrych

Partnerzy:

Uniwersytet Mykolasa Romerisa
Centrum Wsparcia Badań i Innowacji
Ateities g. 20, 08303 Wilno, Litwa
Tel. +370 5 271 45 79
e-mail: v.stokaite@mruni.eu
Osoba kontaktowa: Viktorija Stokaitė

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Tel. + 48 81 445 44 90
e-mail: projects@kul.pl

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku
Instytut Nauk Społecznych
Hrabovská cesta 1, SK-034 01 Ružomberok, Słowacja
Tel. +421 44 4326844
e-mail: daniel.markovic@ku.sk
Osoba kontaktowa: Daniel Markovič

Politechnika Lubelska
Biuro Wymiany Międzynarodowej
ul. Nadbystrzycka 42A, 20-501 Lublin
Tel. +48 81 5384357
e-mail: m.wilczynska@pollub.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Wilczyńska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych
D.S. FEMINA ul. Langiewicza 20, p. 11, 20-035 Lublin
Tel. +48 81 537 54 10
e-mail: magdalena.szczurek@poczta.umcs.lublin.pl
Osoba kontaktowa: Magdalena Szczurek