Home » Aktualności » Konferencja podsumowująca projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” za nami!

Konferencja podsumowująca projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” za nami!

Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” dobiega końca, zatem czas na podsumowanie. Okazją do niego była konferencja końcowa, która odbyła się 30 września 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Zgromadziła ponad 200 uczestników przede wszystkim z Polski, państw Partnerstwa Wschodniego (głównie Ukrainy i Białorusi) oraz przedstawicieli partnerów projektu ze Słowacji i Litwy.

Konferencja była częścią V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, wpisując się w jego linię tematyczną „Nauka i edukacja”. Linia ta obejmuje zagadnienia związane z kształceniem, a szczególnie jego międzynarodowym wymiarem.

Pierwszym punktem programu było wystąpienie byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, który w skierowanym do uczestników referacie poruszył tematykę konfliktów wywoływanych przez Rosję i ich wymiaru międzynarodowego. Po jego wystąpieniu odbyły się 4 panele dyskusyjne.

Pierwszy z paneli zatytułowany był „Imigranci w moim mieście” i poruszał tematykę różnych aspektów migracji. Jak migranci postrzegają ojczyznę Solidarności? Co administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe oraz Kościół robią, a co powinny robić, by nasze miasta były bardziej przyjazne dla migrantów i uchodźców? W jaki sposób szkoły, parafie, organizacje pozarządowe powinny otworzyć się na migrantów i uchodźców oraz jak powinny o nich uczyć? O tym pod przewodnictwem Krzysztofa Stanowskiego, prezesa Fundacji Solidarności Międzynarodowej, debatowali: Jakub Karfík – Ambasador Republiki Czeskiej w RP, Kamil Kamiński – Prezes Fundacji Przestrzeń Wspólna z Warszawy oraz Larisa Suleymanova – uchodźczyni z Czeczeni mieszkająca w Polsce i tłumaczka w Fundacji Różnosfera.

Kolejna dyskusja toczyła się wokół współczesnych modeli „miast akademickich”, form współpracy miast i metropolii ze środowiskami akademickimi oraz budowania strategii rozwoju miast w oparciu o sektor edukacji, w tym edukacji wyższej. Omówiono także dobre praktyki współpracy, jak również wyzwania stojące przed miastami akademickimi. W panelu zatytułowanym „Miasto akademickie – idea, strategie rozwoju, modele współpracy miast z uczelniami” wzięli udział: Prof. Volodymyr Babayev – Rektor Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova i członek Komitetu Wykonawczego Miasta Charków na Ukrainie, Tomasz Śpiewak – Dyrektor Centrum Promocji i Usług w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Wiktoria Herun z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Moderatorem był dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Niezwykle istotnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkań w ramach projektu była kwestia prowadzenia wspólnych studiów przez międzynarodowe konsorcja uczelni. Stąd kolejny punkt programu dotyczył tej tematyki. Panel „Podwójne dyplomowanie a procesy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” poświęcony był modelom, praktyce tworzenia i efektom międzynarodowych programów podwójnego dyplomowania oraz innych międzynarodowych programów wspólnych studiów wyższych. Dyskusja dotyczyła m.in. roli, jaką odgrywa podwójne dyplomowanie w procesach umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, form finansowania studiów wspólnych, barier w tworzeniu tych programów studiów wspólnych przez uczelnie partnerskie z państw UE i Europy Wschodniej, problemu jakości kształcenia oraz organizacji studiów wspólnych. W dyskusji moderowanej przez dr hab. Beatę Surmacz – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele ukraińskich uczelni, z którymi UMCS prowadzi programy podwójnego dyplomowania: Prof. Serhii Danylenko – Dyrektor Wydziału Międzynarodowej Komunikacji Medialnej i Technologii Komunikacyjnych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Dr Witalij Makar z Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Juria Fedkowycza oraz Prof. Iwan Monołatij z Instytutu Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Ivano-Frankivsku. O wspólnych studiach w Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie opowiedziały Prof. Irena Žemaitaitytė – Wiceprzewodnicząca Senatu, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej tej uczelni oraz Agneta Lisauskienė – Kierownik Biura ds. Mobilności Międzynarodowej i Studentów. Dzięki prezentacji Anny Bieleckiej – Koordynatora akcji „Partnerstwa Strategiczne” Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, uczestnicy panelu i słuchacze konferencji uzyskali bardzo konkretne informacje na temat finansowania wspólnych studiów z Programu Erasmus+. W panelu wystąpił także Bartosz Pachuta, który jest pierwszym absolwentem programu podwójnego dyplomowania na UMCS. Opowiedział on o swoim doświadczeniu uzyskiwania podwójnego dyplomu.

Ostatni panel zatytułowany „Europejski Uniwersytet Wschodni” stanowił prezentację bardzo konkretnych rezultatów projektu – tego, co w projekcie udało się wypracować. Panel prowadziła Marta Jędrych – kierownik projektu z Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin. Jako wstęp do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami zaprezentowała ona partnerstwo strategiczne miasta i uczelni, które było podstawą „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”. Kolejno przedstawiciele lubelskich uczelni partnerskich projektu przedstawili zrealizowane w projekcie badania. Raport z badania motywacji potencjalnych studentów z zagranicy przedstawiły Dr Joanna Bielecka-Prus i Dr Marzena Kruk z Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań Nad Migracjami Instytutu Socjologii UMCS. Badanie satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego przedstawił Dr Tomasz Sieniow z Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego KUL. Badanie istniejących rozwiązań i dobrych praktyk zaprezentowane zostało przez Małgorzatę Wilczyńską z Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej. Kolejnym zagadnieniem było kształtowanie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych, a w szczególności omówienie nowych programów studiów, które zostały opracowane i utworzone w ramach projektu. Studia podyplomowe „Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej” oferowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przedstawił Dr Jakub Olchowski z Wydziału Politologii UMCS. Studia podyplomowe w zakresie rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oferowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprezentował Dr Tomasz Sieniow, natomiast specjalizację „Zrównoważone budownictwo” oferowaną przez Politechnikę Lubelską omówił Dr inż. Mariusz Skwarczyński z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Uczelnie zagraniczne zaangażowane w projekt podzieliły się swoim doświadczeniem udziału w międzynarodowym i międzyuczelnianym transferze wiedzy i dzielenia się wiedzą.

Program konferencji do pobrania

Prezentacje do pobrania:

prezentacja Wspólne Studia Magisterskie

prezentacja-best-practices-30-09-16-politechnika

prezentacja-projektu-euw-konferencja-koncowa

prezentacja-raportu-na-30-09-jbprus-i-mkruk

wis_nowa-specjalnosc_30092016

dsc_0304 dsc_0327 dsc_0327a dsc_0485 dsc_0491 dsc_0494 dsc_0586 dsc_0598 dsc05449 dsc05454 dsc05471 dsc05478 dsc05488