Home » Aktualności » Konkurs dla młodych naukowców z państw Partnerstwa Wschodniego na sfinansowanie udziału w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

Konkurs dla młodych naukowców z państw Partnerstwa Wschodniego na sfinansowanie udziału w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

W ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Konferencji Podsumowującej Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” istnieje możliwość sfinansowania uczestnictwa w powyższych wydarzeniach osób poniżej 35 roku życia posiadających stopień doktora (kandydata nauk), którzy chcieliby wystąpić podczas dyskusji panelowych linii „Nauka i edukacja” oraz w innych liniach Kongresu. Wybranym osobom sfinansujemy zakwaterowanie 2 noclegów w terminie 29.09.-01.10.2016 oraz wyżywienie podczas trwania imprez.

Warunkiem sfinansowania uczestnictwa jest przesłanie następujących dokumentów:

– CV,

– skan dyplomu doktorskiego,

– list motywacyjny wyjaśniający, czy, dlaczego i jak wystąpienie na Kongresie wpłynie na rozwój zawodowy/naukowy aplikującej osoby oraz jak nawiązuje do już posiadanego dorobku naukowego,

– plan proponowanego wystąpienia spisany w maksymalnie 5 punktach wraz z informacją, w ramach jakiego panelu planowane jest wystąpienie.

Dokumenty należy przesłać w języku angielskim na adres mailowy: mjedrych@lublin.eu do dnia 15 sierpnia 2016 r.

Informacje o panelach: http://kongres.lublin.eu/program

Spośród nadesłanych aplikacji jury złożone z przedstawicieli Rady Programowej i Biura Organizacyjnego KIEW wybierze 20 najlepszych aplikacji.

Uczestnictwo zakwalifikowanych osób zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.