Home » Aktualności » Broszura informacyjna „Studiuj w Lublinie”

Broszura informacyjna „Studiuj w Lublinie”

Dostępna już jest broszura zachęcająca młodych ludzi, szczególnie z państw Partnerstwa Wschodniego, do studiowania w Lublinie. Informuje ona o potencjale akademickim miasta i przekonuje, że Lublin jest świetnym miejscem do studiowania. Zawiera także informacje na temat nowych programów edukacyjnych opracowanych w ramach „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”.

Broszura powstała w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Dystrybuowana będzie przez Miasto Lublin i lubelskie uczelnie uczestniczące w projekcie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Politechnikę Lubelską.

 

Do pobrania:

Broszura w wersji polskiej: Studiuj w Lublinie

Broszura w wersji angielskiej: Study in Lublin

Broszura w wersji ukraińskiej: Навчайся у Любліні

Broszura w wersji rosyjskiej: Учись в Люблине