Home » Новини » Нові можливості здобуття освіти в рамках “Європейського Східного Університету”

Нові можливості здобуття освіти в рамках “Європейського Східного Університету”

У рамках проекту були розроблені нові напрямки навчання, спрямовані, насамперед, до студентів з країн Східного Партнерства. Вони є відповіддю на потреби нинішнього ринку праці, а також на освітні потреби молодих людей з країн СП, завдяки чому дадуть студентам прекрасну базу для виходу на ринок праці в країнах Європейського Союзу чи в країнах їх походження.

Нова освітня пропозиція це:

здобуття післядипломної освіти за напрямком “Громадянин і підприємство на внутрішньому ринку Європейського Союзу” в Університеті Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (англійською мовою) Download PDF

– післядипломна освіта у сфері розвитку Центрально-Східної Європи, пропонована Люблінським Католицьким Університетом ім. Івана Павла II (англійською мовою) Download PDF

– спеціалізація “Зрівноважене будівництво” – проект Державного Університету ”Люблінська Політехніка” (англійською мовою) Download PDF

З новою пропозицією запрошуємо ознайомитися усіх бажаючих, а зокрема особ, що походять з країн Східного Партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна).

Післядипломна освіта за напрямком “Громадянин і підприємство на внутрішньому ринку Європейського Союзу”

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Навчання проводиметься на факультеті Політології Університету Марії Кюрі-Склодовської. Курс розрахований на іноземців з країн Східного Партнерства Європейського Союзу (ЄС) та поляків, які цікавляться функціонуванням внутрішнього ринку ЄС і дає можливість отримати знання у галузі правових та практичних аспектів функціонування єдиного внутрішнього ринку ЄС, а також здобути навички їх застосування на практиці. Проблематика навчальної програми спрямована на потреби людей, що ведуть або планують вести підприємницьку діяльність на території ЄС та країн, асоційованих з ЄС, а також на осіб, які задіяні у праці установ, що обслуговують внутрішній ринок ЄС.

Предмети (загальний обсяг 220 годин) охоплюють сукупність питань, пов’язаних з функціонуванням внутрішнього ринку ЄС. Акцент ставиться на проблематику, пов’язану з участю громадянина-споживача та підприємства у внутрішньому ринку ЄС.

Випускники курсу здобудуть знання в області функціонування внутрішнього ринку ЄС, а також практичні навички та компетенції, які дадуть їм змогу застосовувати на практиці закони та інструментів внутрішнього ринку до свідомого виконання ролі споживача, працівника та підприємця.

Повна оплата за курс навчання складає 3400 зл.

Післядипломна освіта у сфері розвитку Центрально-Східної Європи

Люблінський Католицький Університет Івана Павла II

Метою навчання є оволодіння та поглиблення знань і напрацювання практичних навичок у сфері співробітництва та розвитку в регіоні Центральної і Східної Європи, з особливим урахуванням країн Східного Партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна).

Здобуті за час навчання компетенції дозволять слухачам приймати активну участь у процесах транскордонного співробітництва в регіоні та використанні коштів, виділених ЄС для реалізації проектів розвитку. Програма навчання матиме практичну спрямованіть, а ключові практичні заняття будуть проводитися у формі семінарів: Fundraising for transnational projects; Transborder cooperation in the East Central Europe; Doing Business in CEE.

Одним із елементів складення кінцевого іспиту стане спільний командний проект, що реалізуватиметься у одного з операторів-партнерів післядипломного навчання. Завдяки тісним зв’язкам із ринком слухачі курсу вже у процесі навчання налагодять співпрацю з потенційними працедавцями та організаціями, зацікавленими використанням у перспективі знань і вмінь майбутніх випускників. Важливою частиною програми будуть гостьові лекції, присвячені поточним питанням співпраці і розвитку в Центрально-Східній веденні запрошених для цієї мети фахівців з центрів, урядових та неурядових організацій, дипломатів, бізнесменів або людей з академічного світу.

До навчальноъ програми включено наступні предмети: General Introduction to International Development, CEE – Contemporary History, EU Law Fundamentals, Introduction to External Policy of the EU, EU Neighbourhood Policy and Enlargement, Association agreement with Eastern Partnership Countries; EU Regional Development; Fundamentals of International Relations; Migration and Fundamental Rights; Rule of Law and Civic Society in Transitional Transitional Societies; Security aspects in the CEE Region; Geopolitics in the Post-Soviet Region. У рамках навчання кожен із слухачів зможе індивідуально скористати з допомоги наставника (coach), який мотивуватиме та допоможе визначитись з вибором напрямку активної участі та діяльності обраній сфері, що стосується регіонального співробітництва з метою розвитку.

Післядипломний курс орієнтований на виспускників визих навчальних закладів I чи II ступеня, насамперед вихідців з країн Східного Партнерства (Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія) або ж тих, хто зацікавлений у діяльності, спрямованої на розвиток нашого регіону Європи. Кандидати повинні мати диплом про закінчення вищої освіти (усі факультети) і володіти англійською мовою на рівні щонайменш B2.

Кількість семестрів – 2

Оплата за семестр – 1800 зл (3600 зл за весь курс навчання)

Спеціальність “Зрівноважене будівництво”

Державний Університет Люблінська Політехніка

У рамках проекту “Європейський Східний Університет”, “Люблінська Політехніка” на ІІ ступені навчання відкриває нову спеціальність за напрямкомІнженерія довкілля при кафедрі Інженерної Екології – Зрівноважене будівництво“. Пропозиція cпрямована перш за все до випускників факукльтетів Інженерної Екології, а також Будівництва та Архітектури, які хочуть навчатися на англійській мові і планують майбутню кар’єру в спеціалізованих компаніях або проектних студіях на європейському ринку. Навчання триває 3 семестри (початок у лютому 2017 року), при цьому студент отримує 30 балів ECTS, що відповідає вимогам європейських стандартів.

СпеціальністьЗрівноважене будівництво”– це крок назустріч потребам ринку і новітнім тенденціям поєднання інженерії довкілля з технічним прогресом. Основною метою енергозбежуючого будівництва є зменшення негативного впливу будівель на навколишнє середовище та здоров’я людини, раціональне споживання енергії, води та інших природних ресурсів, а також зниження кількості забруднюючих речовин, відходів та рівня деградації навколишнього середовища.

На спеціальності проводитиметься підготовка висококваліфікованих фахівців, які отримають також можливість поглибленного ознайомлення з тими директивами Євросоюзу, що стосуються безпосередньо навколишнього середовища, захисту клімату та енергетичної характеристики будівель.

Випускники виходять на європейський ринок і знаходять працевлаштування у галузі будівництва, як у проектуванні, так і в реалізації проектів будівництва. Здобуття післядипломної освіти у Польщі, у міжнародному середовищі –це унікальна можливість поєднання культурного, суспільного та освітнього досвіду студентів з усього світу.