Home » Aktualności » Europejski Uniwersytet Wschodni – podsumowanie i rekomendacje

Europejski Uniwersytet Wschodni – podsumowanie i rekomendacje

Prezentujemy Państwu publikację zbiorczą stanowiącą podsumowanie części projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” i zawierającą pomysły rozwiązań, które poprawią i uatrakcyjnią ofertę studiowania w Lublinie skierowaną do studentów zagranicznych, przede wszystkim z państw Partnerstwa Wschodniego.
Znajdą w niej Państwo informacje na temat:

 1. Umiędzynarodowienia szkół wyższych w Polsce i w Europie;
 2. Metodologii badań przeprowadzonych w ramach projektu i charakterystyki próby badawczej;
 3. Wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu pośród młodzieży zamieszkującej państwa Partnerstwa Wschodniego dotyczących:
  – decyzji edukacyjnych potencjalnych studentów zagranicznych z państw Partnerstwa Wschodniego
  – planów edukacyjnych badanych
  – czynników istotnych przy wyborze lokalizacji i kierunku studiów
  – szans i barier związanych ze studiowaniem za granicą
  – oczekiwań w zakresie potrzeb edukacyjnych
 4. Wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu pośród lubelskich studentów pochodzących z państw Partnerstwa Wschodniego dotyczących ich opinii na temat lubelskich uczelni i Lublina;
 5. Rekomendacji dla uczelni i władz miasta dotyczących tego, jak poprawić ofertę szkół wyższych i usługi miejskie, aby najlepiej możliwie odpowiedzieć na potrzeby studentów zagranicznych, zwłaszcza z państw Partnerstwa Wschodniego.

Publikacja została opracowana przez zespół pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr Joannę Bielecką-Prus i dr Marzenę Kruk (Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Wydział Filozofii i Socjologii) oraz dr. Jakuba Olchowskiego (Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii).
Zachęcamy do lektury i dzielenia się zawartymi w publikacji informacjami. Publikację można bezpłatnie pobierać, a także dowolnie drukować.

Do pobrania: EUW_Podsumowanie-i-rekomendacje

Do pobrania: European Eastern University – Summary and Recommendations