Home » Aktualności » III wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

III wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

W dniach 22 – 28 listopada 2015 roku odbyła się kolejna, trzecia już wizyta studyjna z warsztatami, tym razem w słowackim Rużomberku. Była to już ostatnia z cyklu wizyt.

Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, zarówno w jego siedzibie głównej jak też w pozamiejscowych filiach. Celem wizyty było pozyskanie dobrych praktyk słowackiego Uniwersytetu a także zapoznanie się z funkcjonowaniem władz lokalnych i ich współdziałaniem z innymi podmiotami w zakresie edukacji i współpracy międzynarodowej.

W wizycie wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu: Gminy Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Mykolas Romeris z Wilna.

Uczestnicy wizyty zostali przywitani przez rektorów Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, którzy przedstawili historię i działalność Uczelni. Praktycznego wymiaru w poznawaniu Uniwersytetu nadały wizyty w Levocy i Koszycach, gdzie zaprezentowana została działalność tamtejszych wydziałów. Uczestnicy wizyty zapoznali się z programami studiów na różnych wydziałach i kierunkach, ze współpracą zagraniczną Uniwersytetu, usługami świadczonymi na rzecz studentów, procedurą przyjmowania i sposobami wsparcia studentów zagranicznych, zarządzaniem jakością i wieloma innymi aspektami funkcjonowania Uniwersytetu.

Bardzo ciekawym punktem programu było spotkanie ze studentami, którzy albo przyjechali do Rużomberku z innych krajów, albo odbyli część studiów w innych krajach i po powrocie na macierzystą uczelnię dokonują ciekawych porównań i ocen studiowania na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku. Z wielkim zainteresowaniem spotkały się także warsztaty medialne, które dodatkowo posłużyły jako impuls do rozmowy na temat współpracy uczelni z samorządami.

Program wizyty obejmował też spotkanie w Urzędzie Miasta Rużomberok, gdzie uczestnicy wizyty mogli porozmawiać z burmistrzem oraz jego zastępcami.

Wizyta studyjna była czasem wymiany doświadczeń, dzielenia się problemami i dobrymi praktykami w zakresie przyjmowania przez uczelnie i miasta studentów zagranicznych i tworzenia dla nich oferty.

Do pobrania: EUW_Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Rużomberku

T2.sk_160 T2.sk_083 T2.sk_051 T2.sk_044 T2.sk_032 T2.sk_025 T2.sk_013 T2.sk_010 DSC05437 DSC05423 DSC05421 DSC05408 DSC05397 DSC05376 DSC05362 DSC05360