Home » Aktualności » „Europejski Uniwersytet Wschodni” obecny na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

„Europejski Uniwersytet Wschodni” obecny na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

Jednym z punktów programu IV Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej był panel dyskusyjny pt. „Migracje studentów”, który odbył się 2 października 2015 w Bramie Grodzkiej w Lublinie.

Panel poświęcony był współczesnym procesom migracji edukacyjnej oraz refleksji, jak procesy migracji studentów wpływają na globalne trendy migracyjne. W trakcie dyskusji zostały poruszone m.in. problemy postępującego umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, doświadczenia studentów cudzoziemców z polskich uczelni, wpływ programów wymiany międzynarodowej studentów na procesy migracyjne (m.in. Erasmus, FSS, Fulbright), zjawiska head-huntingu edukacyjnego.

W panelu udział wzięła dr Joanna Bielecka-Prus z Zakładu Socjologii i Badań nad Migracjami UMCS, która jest autorką raportu ze zrealizowanych w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” badań motywacji potencjalnych studentów z zagranicy. Przedstawiła ona wyniki badań a także wzięła udział w dyskusji z pozostałymi panelistami i słuchaczami.

IMG_0578 IMG_0575 IMG_0580