Home » Aktualności » Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Przeprowadzone w ramach projektu badania są źródłem cennej wiedzy na temat satysfakcji studentów zagranicznych studiujących w Lublinie, motywacji potencjalnych studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego do podjęcia studiów w Lublinie oraz istniejących w innych miastach i uczelniach dobrych praktyk dotyczących przyjmowania studentów zagranicznych.

Chcemy dzielić się wynikami badań, aby jak najwięcej uczelni i samorządów mogło z nich skorzystać i wzmocnić poprzez to swoje strategie internacjonalizacji i pozyskiwania kolejnych studentów ze Wschodu. Pomimo, iż większość badań dotyczy Lublina, pewne wnioski z nich płynące mogą posłużyć do poprawy rzeczywistości także w innych miastach Polski.

Ważne jest także to, aby te wyniki badań jak najlepiej wykorzystać dla wypracowania dobrych rozwiązań w Lublinie. Konieczne jest tu przedyskutowanie wyników badań w gronie lubelskich instytucji, które są zainteresowane rozwojem międzynarodowego wymiaru akademickości Lublina.

Z tego względu Gmina Lublin jako koordynator projektu zorganizowała spotkanie poświęcone prezentacji wyników badań. Odbyło się ono 23 września 2015 roku w Ratuszu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 7 lubelskich uczelni, zarówno państwowych jak i prywatnych, oraz reprezentanci 2 stowarzyszeń pracodawców.

Po przedstawieniu wyników badań doszło do ciekawej dyskusji, w której zdefiniowano kilka podstawowych problemów, którymi należy się zająć, aby móc pozyskiwać nowych studentów zagranicznych z krajów Partnerstwa Wschodniego i to w sposób zrównoważony – wychodząc naprzeciw zarówno studentom zagranicznym jak i studentom polskim i lokalnej społeczności.

Najważniejsze kwestie to:

  • określenie strategii Lublina – czy postawić na to, żeby Lublin nie był jedynie etapem kształcenia, czy zgodzić się na rolę miasta akademickiego, gdzie studenci spędzają tylko etap studiów

  • stworzenie oferty integracyjnej dla studentów zagranicznych

  • poprawa kompetencji językowych studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

  • poprawa oferty stażowej dla studentów

  • działania na rzecz studentów polskich, aby przeciwdziałać ich poczuciu dyskryminacji

  • przeciwdziałanie ksenofobii

    12041790_10153737482774171_340650119_n 12026681_10153737482834171_2103943647_n 12033451_10153737482864171_1925785552_n 12022969_10153737482844171_1914661732_n 12022019_10153737482799171_532073378_n 12047604_10153737482819171_2125995534_n