Home » Aktualności » II wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

II wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Kolejna wizyta studyjna w ramach projektu za nami!

W dniach 13 – 19 września odbyła się w Wilnie druga wizyta studyjna z warsztatami. Celem wizyty było zapoznanie jej uczestników z funkcjonowaniem Uniwersytetu Mykolasa Romerisa (MRU) a także Urzędu Miasta Wilno oraz współpracą pomiędzy tymi podmiotami.

W wizycie wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu – oprócz Gminy Lublin były to uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska oraz Katolicki Uniwersytet w Rużomberku na Słowacji.

Uczestnicy wizyty spotkali się z władzami MRU i poznali dogłębnie funkcjonowanie i obiekty Uniwersytetu. Zapoznali się z ofertą edukacyjną, zarządzaniem jakością studiów, marketingiem międzynarodowym oraz badaniami i innowacjami realizowanymi przez MRU. Reprezentanci MRU szczegółowo przedstawili procedurę przyjmowania i zasady obsługi studentów zagranicznych, omówili problemy, jakie powstają na tym gruncie, i sposoby ich rozwiązywania. Uczestnicy wizyty mogli także zobaczyć obiekty Uniwersytetu, z których korzystają studenci zagraniczni, a nawet odwiedzić zagranicznego studenta w jego pokoju w akademiku.

Program wizyty obejmował też spotkanie w Urzędzie Miasta Wilno. Uczestnicy wizyty zostali powitani przez mera Wilna. Poszczególni dyrektorzy i pracownicy urzędu zapoznali gości ze strukturą urzędu, współpracą zagraniczną oraz polityką edukacyjną miasta.

Bardzo ciekawym punktem programu była wizyta w DEMOLA, instytucji, która łączy biznes i studentów w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań na potrzeby firm przez młode kreatywne osoby.

Wizyta studyjna była też doskonałą okazją do przedyskutowania działań projektowych. Zaprezentowane i omówione zostały niedawno ukończone badania przeprowadzone przez lubelskie uczelnie.

W licznych spotkaniach indywidualnych poszczególne osoby mogły porozmawiać na wspólne tematy z reprezentantami Uniwersytetu Mykolasa Romerisa oraz Urzędu Miasta Wilno. Spotkania te były momentem wymiany doświadczeń, dzielenia się problemami i dobrymi praktykami w zakresie przyjmowania przez uczelnie i miasta studentów zagranicznych i tworzenia dla nich oferty.

W listopadzie odbędzie się ostatnia wizyta w ramach projektu. Tym razem gospodarzem będzie Katolicki Uniwersytet w Rużomberku.

Do pobrania: EUW_Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Wilnie

DSC05142 DSC05065 DSC05003 DSC04970 DSC04909 DSC04892 DSC04884 _DSC9817 _DSC9770 _DSC9759 _DSC9733 _DSC9554 _DSC9496 DSC05152