Home » badania i raporty » Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie zrealizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy pomocy internetowej ankiety dostępnej w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Badanie objęło 500 uczniów szkół średnich i studentów pierwszych lat studiów z krajów Partnerstwa Wschodniego, w większej części z Ukrainy. Celem badań było poznanie motywów, jakimi kierują się młodzi ludzie przy projektowaniu swojej kariery edukacyjnej, a także przy wyborze szkół wyższych poza granicami ich kraju.

Do pobrania: EUW_Raport z badań motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport z badania motywacji potencjalnych studentów z zagranicy