Home » badania i raporty » Badanie satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

Badanie satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

Badanie przeprowadzili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przebadani zostali studenci lubelskich uczelni pochodzący z krajów PW. Badanie łączyło dwie metody badawcze: badanie ilościowe za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzone na grupie 150 osób oraz badanie jakościowe w postaci wywiadu pogłębionego zrealizowanego z 20 osobami. Celem badania było poznanie opinii studentów zagranicznych na temat wielu aspektów studiowania w Lublinie i określenie poziomu ich zadowolenia z oferty uczelni i miasta.

Do pobrania: EUW_Raport z badania satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów PW

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego