Home » badania i raporty » Badanie istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Badanie istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Badanie zostało zrealizowane przez pracowników Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej metodą desk research. Raport zawiera analizę 10 wybranych uniwersytetów (8 uczelni zagranicznych i 2 polskich), które zostały wybrane do badania wspólnie przez konsorcjum partnerów projektu jako uczelnie, które mają dobre praktyki godne naśladowania w kwestii tworzenia oferty dla studentów zagranicznych. Raport zawiera zagadnienia związane ze sprawami akademickimi i nieakademickimi, strategie internacjonalizacji analizowanych uczelni oraz uszczegółowienie kwestii dotyczących studentów z krajów PW.

Do pobrania: EUW_Raport z badań istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport nt. istniejących rozwiązań i dobrych praktyk