Home » badania i raporty » Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie

Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie

Raport zawiera opis i podsumowanie pierwszej wizyty studyjnej w ramach projektu, która odbyła się w Lublinie w terminie 11-15 maja 2015 roku. Można w nim znaleźć także rekomendacje i wnioski w kwestii oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów zagranicznych przekazane przez zagranicznych uczestników wizyty studyjnej z Wilna i słowackiego Rużomberku.

Do pobrania: EUW_Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie