Home » Aktualności » Wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

 W dniach 10-16 maja Lublin gościł przedstawicieli uniwersytetów z Wilna i słowackiego Ruzomeberku. Celem wizyty było zapoznanie ich z funkcjonowaniem naszego miasta oraz lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt pod kątem przyjmowania studentów zagranicznych, przede wszystkim z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Goście spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta, którzy zaprezentowali akademickość Lublina, szczególnie jeśli chodzi o studentów-obcokrajowców. Ponadto wzięli udział w warsztatach, których tematem były problemy miasta w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych, współpraca z uczelniami i inne akademickie zagadnienia. Warsztatowa forma tych spotkań umożliwiła wymianę doświadczeń, podzielenie się przez partnerów swoimi problemami i sposobami ich rozwiązania. Dzięki temu Lublin zyskał nowe inspiracje do przyciągania coraz większej liczby studentów zagranicznych i tworzenia coraz lepszej oferty dla nich.

Ważną częścią programu były wizyty reprezentantów zagranicznych uniwersytetów w lubelskich uczelniach biorących udział w projekcie (KUL, UMCS, Politechnika). Dzięki spotkaniom z osobami zaangażowanymi w tworzenie programów studiów i oferty pozaedukacyjnej oraz odpowiedzialnymi za przyjmowanie studentów zagranicznych, goście mieli możliwość poznania, ocenienia i skomentowania pracy uczelni na rzecz studentów zagranicznych, co było źródłem cennych komentarzy i sugestii.

Była to pierwsza z trzech wizyt studyjnych w ramach projektu. Kolejne wizyty odbędą się w Wilnie i Ruzomberku.

Do pobrania: EUW_Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie

Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

DSC04318 DSC04314 DSC04302 DSC04277 DSC04273 DSC04254 DSC04246 DSC04240 DSC04221 DSC04215 DSC04186 DSC04169 DSC04141 DSC04130 DSC04124 DSC04324