Home » Aktualności » Wizyta studyjna z warsztatami w Lublinie

Wizyta studyjna z warsztatami w Lublinie

Pierwsza z cyklu trzech wizyt studyjnych odbędzie się w dniach 11-15 maja 2015 roku w Lublinie. Wezmą w niej udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu z Lublina, Wilna i Ružomberku.

Uczestnicy spotkania przedyskutują następujące zagadnienia:

  • Jak usprawnić współpracę miasta z uniwersytetami?
  • Jak usystematyzować współpracę na linii miasto-biznes-uniwersytety?
  • Jak zachęcić więcej młodych osób z krajów Partnerstwa Wschodniego do studiowania w Lublinie?
  • Jak zachęcić talenty do pozostania w Lublinie?
  • Jak poprawić jakość edukacji dla studentów zagranicznych?
  • Jak rozwiązywać problemy studentów zagranicznych studiujących w Lublinie?
  • Jak zwalczać negatywne opinie o studentach zagranicznych?
  • Jaka jest rola organizacji pozarządowych we wsparciu studentów zagranicznych?

Odpowiedzi na te pytania znajdą się w raporcie podsumowującym wizytę studyjną i zawierającym dobre praktyki partnerów z Litwy i Słowacji oraz pomysły na rozwiązanie tych problemów, które zrodzą się w trakcie dyskusji podczas wizyty studyjnej.

Do pobrania: EUW_Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie