Home » partnerzy » Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.

Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.

Współcześnie KUL jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania. Uniwersytet kształci swoich studentów na następujących wydziałach: Wydział Teologii, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydział Filozofii, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim oraz Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. W strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonują także inne jednostki naukowe, m.in. Instytut Leksykografii, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych oraz pozanaukowe, np. Uniwersytet Otwarty, Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

3

KUL prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Jako jedyny uniwersytet w Polsce wydaje encyklopedie: Powszechną Encyklopedię Filozofii opracowywaną przez zespół pracowników naukowych Wydziału Filozofii oraz Encyklopedię Katolicką.
Łącznie na Uniwersytecie kształci się 14061 osób na 39 kierunkach studiów (stan na 30 listopada 2014 r.), w tym: 12389 studentów (11364 na studiach stacjonarnych i 1025 na studiach niestacjonarnych) oraz 1672 doktorantów (1274 na studiach stacjonarnych i 398 na studiach niestacjonarnych).

 

4