Home » Aktualności » Międzynarodowe spotkanie projektowe

Międzynarodowe spotkanie projektowe

20 marca 2015 r. odbyło się w Lublinie pierwsze spotkanie partnerów projektu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Gminy Lublin, wszystkich lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt oraz partnerskiego uniwersytetu z Wilna.

inkubatorakademicki

Spotkanie służyło wzajemnemu poznaniu się partnerów. Dzięki prezentacji wszystkich obecnych na spotkaniu instytucji, partnerzy zapoznali się z profilem działalności, specyfiką i potencjałem wszystkich instytucji partnerskich.
Ponadto przedyskutowano działania projektowe, ich cele, założenia, harmonogram oraz stan zaawansowania ich realizacji. Skupiono się przy tym na organizacji pierwszej wizyty studyjnej z warsztatami, która odbędzie się w maju 2015 roku w Lublinie.
Spotkanie było także okazją do zaprezentowania Lublina partnerom z Wilna.