Home » Aktualności » Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przeprowadza badania ankietowe na temat planów edukacyjnych młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego. Badanie skierowane jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich, jak też studentów młodszych roczników.
Zachęcamy młodzież mieszkającą w Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii oraz Azerbejdżanie do wypełnienia elektronicznego kwestionariusza. To tylko 10 minut!

Aby wypełnić ankietę, kliknij na poniższy link:
https://ankiety.umcs.pl/surveys/7/participate/