Home » partnerzy » Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. Została powołana do życia w 1944 r., przyjmując za swoją patronkę wybitną polską fizyczkę i chemiczkę, prekursorkę nowej gałęzi chemii – radiochemii, dwukrotnie uhonorowaną Nagrodą Nobla Marię Curie-Skłodowską.

W ciągu 70 lat swojego istnienia uniwersytet nieustannie rozwijał się i przechodził wiele przeobrażeń. Ze struktur uczelni wydzieliły się działające na terenie Lublina Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Obecnie Uczelnia prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach 12 Wydziałów, w tym na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Uniwersytet kształci obecnie blisko 22000 studentów, w tym ponad 1100 cudzoziemców, 751 doktorantów oraz ok. 1450 słuchaczy studiów podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się ponad 60 kierunków studiów wyższych (studia pierwszego, drugiego stopnia czy też studia jednolite magisterskie), blisko 20 kierunków studiów doktoranckich oraz 90 kierunków studiów podyplomowych.

Uczelnię wyróżnia unikatowy kampus studencki w centrum miasta: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o wysokim standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, grupach artystycznych, a także w sporcie. W ramach UMCS działa niezwykle popularny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólnie z innymi uczelniami prowadzony jest również Uniwersytet III Wieku.

zdjęcie EUW nr 2