Home » Aktualności (Page 2)

Category Archives: Aktualności

Badania w ramach projektu ukończone

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z trzech badań dotyczących studentów zagranicznych, które przeprowadziliśmy w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”.

Do lektury zachęcamy szczególnie uczelnie wyższe i samorządy miast, które są zainteresowane pozyskiwaniem studentów zagranicznych.

Badania zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu 2015 roku. (more…)

Wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

 W dniach 10-16 maja Lublin gościł przedstawicieli uniwersytetów z Wilna i słowackiego Ruzomeberku. Celem wizyty było zapoznanie ich z funkcjonowaniem naszego miasta oraz lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt pod kątem przyjmowania studentów zagranicznych, przede wszystkim z krajów Partnerstwa Wschodniego. (more…)

Wizyta studyjna z warsztatami w Lublinie

Pierwsza z cyklu trzech wizyt studyjnych odbędzie się w dniach 11-15 maja 2015 roku w Lublinie. Wezmą w niej udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu z Lublina, Wilna i Ružomberku. (more…)

Międzynarodowe spotkanie projektowe

20 marca 2015 r. odbyło się w Lublinie pierwsze spotkanie partnerów projektu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Gminy Lublin, wszystkich lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt oraz partnerskiego uniwersytetu z Wilna. (more…)

Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przeprowadza badania ankietowe na temat planów edukacyjnych młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego. Badanie skierowane jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich, jak też studentów młodszych roczników.
Zachęcamy młodzież mieszkającą w Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii oraz Azerbejdżanie do wypełnienia elektronicznego kwestionariusza. To tylko 10 minut!

Aby wypełnić ankietę, kliknij na poniższy link:
https://ankiety.umcs.pl/surveys/7/participate/