Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” za nami!

Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” dobiega końca, zatem czas na podsumowanie. Okazją do niego była konferencja końcowa, która odbyła się 30 września 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Zgromadziła ponad 200 uczestników przede wszystkim z Polski, państw Partnerstwa Wschodniego (głównie Ukrainy i Białorusi) oraz przedstawicieli partnerów projektu ze Słowacji i Litwy. (more…)

Konkurs dla młodych naukowców z państw Partnerstwa Wschodniego na sfinansowanie udziału w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

W ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Konferencji Podsumowującej Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” istnieje możliwość sfinansowania uczestnictwa w powyższych wydarzeniach osób poniżej 35 roku życia posiadających stopień doktora (kandydata nauk), którzy chcieliby wystąpić podczas dyskusji panelowych linii „Nauka i edukacja” oraz w innych liniach Kongresu. Wybranym osobom sfinansujemy zakwaterowanie 2 noclegów w terminie 29.09.-01.10.2016 oraz wyżywienie podczas trwania imprez. (more…)

Konferencja podsumowująca projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji kończącej ponad 2-letni projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni”, która odbędzie się 30 września 2016 r. w Lublinie w ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

 

W szczególności zapraszamy:

– przedstawicieli świata akademickiego: osoby odpowiedzialne za międzynarodową wymianę studentów, pozyskiwanie studentów zagranicznych, opracowywanie nowych kierunków studiów adresowanych do studentów z zagranicy, umiędzynarodawianie uczelni, osoby zajmujące się tematyką Partnerstwa Wschodniego;

– przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za kontakty z uczelniami wyższymi, strategie internacjonalizacji i wsparcie obcokrajowców;

– osoby zainteresowane akademicką współpracą ze Wschodem. (more…)

Broszura informacyjna „Studiuj w Lublinie”

Dostępna już jest broszura zachęcająca młodych ludzi, szczególnie z państw Partnerstwa Wschodniego, do studiowania w Lublinie. Informuje ona o potencjale akademickim miasta i przekonuje, że Lublin jest świetnym miejscem do studiowania. Zawiera także informacje na temat nowych programów edukacyjnych opracowanych w ramach „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”.

Broszura powstała w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Dystrybuowana będzie przez Miasto Lublin i lubelskie uczelnie uczestniczące w projekcie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Politechnikę Lubelską. (more…)

Nowe możliwości studiów w ramach „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”

W ramach projektu opracowane zostały nowe kierunki studiów skierowane przede wszystkim do studentów z państw Partnerstwa Wschodniego. Studia odpowiadają na zapotrzebowanie obecnego rynku pracy, a także na potrzeby edukacyjne młodych osób z państw PW, dzięki czemu dobrze przygotują studentów do wejścia na rynek pracy w Unii Europejskiej i w ich krajach pochodzenia.

Nowa oferta edukacyjna to:

– studia podyplomowe „Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej” oferowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w języku polskim) Pobierz PDF

– studia podyplomowe w zakresie rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oferowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (w języku angielskim) Pobierz PDF

– specjalizacja „Zrównoważone budownictwo” oferowana przez Politechnikę Lubelską (w języku angielskim) Pobierz PDF

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą wszystkich chętnych, a w szczególności osoby pochodzące z państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

(more…)

Europejski Uniwersytet Wschodni – podsumowanie i rekomendacje

Prezentujemy Państwu publikację zbiorczą stanowiącą podsumowanie części projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” i zawierającą pomysły rozwiązań, które poprawią i uatrakcyjnią ofertę studiowania w Lublinie skierowaną do studentów zagranicznych, przede wszystkim z państw Partnerstwa Wschodniego.
Znajdą w niej Państwo informacje na temat: (more…)

III wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

W dniach 22 – 28 listopada 2015 roku odbyła się kolejna, trzecia już wizyta studyjna z warsztatami, tym razem w słowackim Rużomberku. Była to już ostatnia z cyklu wizyt. (more…)

„Europejski Uniwersytet Wschodni” obecny na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

Jednym z punktów programu IV Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej był panel dyskusyjny pt. „Migracje studentów”, który odbył się 2 października 2015 w Bramie Grodzkiej w Lublinie. (more…)

Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Przeprowadzone w ramach projektu badania są źródłem cennej wiedzy na temat satysfakcji studentów zagranicznych studiujących w Lublinie, motywacji potencjalnych studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego do podjęcia studiów w Lublinie oraz istniejących w innych miastach i uczelniach dobrych praktyk dotyczących przyjmowania studentów zagranicznych. (more…)

II wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Kolejna wizyta studyjna w ramach projektu za nami!

W dniach 13 – 19 września odbyła się w Wilnie druga wizyta studyjna z warsztatami. Celem wizyty było zapoznanie jej uczestników z funkcjonowaniem Uniwersytetu Mykolasa Romerisa (MRU) a także Urzędu Miasta Wilno oraz współpracą pomiędzy tymi podmiotami. (more…)